Pētnieciskās problēmas

  Šeit aprakstītas dažādas problēmas, kuras nav atrisinātas vai to risinājumi autoram nav zināmi, bet kuras ir interesantas un svarīgas kā no tīri zinātniska, tā arī lietišķa viedokļa.
  Tās var kalpot gan par studentu kursa darbu un diplomdarbu tematu ierosinātājiem, gan skolnieku zinātnisku pētījumu uzsākšanai.
  Problēmas pieder autora interešu jomai, kuras galvenās sastāvdaļas ir
attēlu analīze un mašīnu redze,
datoru grafika un algoritmiskā ģeometrija,
grafu teorija
.
  Šajā jomā autors kopā ar kolēģiem un studentiem ir darbojies jau ilgus gadus, un to laikā ir radusies vēlēšanās interesantākos neatrisinātos jautājumus piedāvāt plašākam interesentu lokam Latvijā.
  Kontakts ar autoru: paulis@mii.lu.lv

Izplūdušu robežu detektors
Apgabalu sadalīšana izliektos apgabalos
Līnijattēla fragmentu detektors
Taisnstūru izvietojuma normalizēšana


Uz galveno lapu