Pētnieciskās problēmas

Līnijattēla fragmentu detektors

  Attēlu veido brīvas formas līnijas.
  Izstrādāt algoritmu prasītu fragmentu uzrādīšanai tādos attēlos.
  Sekojošais piemērs rāda līniju konfigurāciju, kurā divās vietās atrodams pa labi parādītais fragments.

  Uzdevumu vispārinām, pieļaujot, piemēram, fragmentu rotāciju vai izmēra maiņu.
  Vēl vispārīgāk ir prasīt uzrādīt brīvi deformētus fragmentus, kas definēti ar aprakstiem. Uzrādījums var tikt papildināts ar skaitlisku atbildes mēru -- no 0 (fragments nav atrasts) līdz 1 (fragments pilnībā atrasts). Daļskaitļi tad raksturotu fragmenta daļējas klātbūtnes pakāpi.
  Tā nākošajā attēlā varam jautāt pēc saules, mājas, sniegavīra, meža vai zaķīša.
  Protams, apraksts ir formāla struktūra, kas, piemēram, sniegavīram varetu tikt veidota aptuveni sekojoši:
- trīs rindā novietoti riņķi,
- vidējā riņķī rindā ievietoti vairāki mazi riņķi,
- mazākajā riņķī blakus novietoti pavisam mazi melni riņķi.

  Uzdevumu var pavisam pietuvināt realitātei, dotu attēlu vispirms pārveidojot līnijattēlā, un tad prasot vajadzīgos fragmentus.
Interesanti, ko varētu meklēt sekojošajā attēlā?


Uz galveno lapu