Pētnieciskās problēmas

Apgabalu sadalīšana izliektos apgabalos

  Attēls sastāv no vienkrāsainiem brīvas formas un izmēra apgabaliem ar dažādā mērā izplūdušām robežām.
  Izstrādāt algoritmu šādu attēlu sadalīšanai pēc iespējas mazākā skaitā izliektu apgabalu.
  Iegūto apgabalu robežas drīkst būt izplūdušas, paši apgabali drīkst šķelties, bet to apvienojumam jādod dotais attēls.
  Zemāk redzams šāda sadalījuma piemērs.
Uz galveno lapu