Attēli


2002.g. pavasaris. Es pats


2002.g. pavasaris. Es pats


2002.g. pavasaris. Zinātniskā semināra "Grafi un attēli" galvenie dalībnieki:
Viesturs Zariņš, Es Pats, Pēteris Ručevskis, Krists Boitmanis, Kārlis Freivalds


2002.g. pavasaris. Zinātniskā semināra "Grafi un attēli" galvenie dalībnieki:
Viesturs Zariņš, Es Pats, Pēteris Ručevskis, Krists Boitmanis, Kārlis Freivalds


2002.g. pavasaris. Zinātniskā semināra "Grafi un attēli" galvenie dalībnieki:
Viesturs Zariņš, Es Pats, Pēteris Ručevskis, Kr... Boit..., Kārlis Freivalds


2002.g. pavasaris. Automobiļu automātiskā stiklu tīrītāja loģikas grupa:
Pēteris Ručevskis, Vladimirs Ņikuļenkovs (Izgudrotājs), Es Pats (Galvenais Lējējs), Kārlis Freivalds


2002.g. pavasaris. Automobiļu automātiskā stiklu tīrītāja loģikas apakšgrupa:
Vladimirs Ņikuļenkovs (Izgudrotājs), Es Pats (tas sensors rokās), Kārlis Fr...


2002.g. rudens. Es pats (otrā rinda, trešais no labās)


2002.g. rudens, Ziemeļkurzeme. 1) Aiz manis Izplatījums. 2) Pie Izplatījuma Durvīm


2004.g. Jāņu nakts


2006.g. rudens. Studentu seminārs "Attēlu sintēze un analīze"
Es Pats, Kalvis Brūns, Valters Āboliņš, Anatolijs Tarasovs,
fotografējis Mārtiņš Linde


2007.g. ziemas vidus. Es Pats un kolēģi Pēteris Ručevskis, Kārlis Freivalds, Viesturs Zariņš


2007.g. ziemas vidus. Es Pats un kolēģi Kārlis Freivalds, Pēteris Ručevskis, Viesturs Zariņš


2007.g. vasara. Es Pats un Tehnika!


Uz galveno lapu