Kārlis Čerāns

Dr.dat., asoc. prof..
E-mail: Karlis.Cerans@mii.lu.lv
Internet: http://www.ltn.lv/~karlisc

Adrese:
LU Matemātikas un informātikas institūts
Rīga, Raiņa bulv. 29,  LV-1459, 421. istaba
tālr. 67213716

Informācija studentiem
 

Specifikāciju valodas

Programmēšanas valodas

Formālās specifikācijas

Programmēšanas valodu sintakse un semantika

Specseminārs

Iepriekšējie gadi


Studentu darbu tēmas.


Kursi iepriekšējos gados:

Datorzinātnes pamati (2005.g)

Specifikāciju valodu pamati (2004.g)