Specsemināri - Iepriekšējo gadu tēma, var tikt atjaunota, ja ir interese


Matemātiskie modeļi datorzinātnē

Kārlis Čerāns, Dr.dat., prof.

Datorzinātnei ir saknes, kas nāk no matemātikas, tomēr skatoties uz mūsdienu datorikas aktivitātēm, to saikne ar datorikai pamatā esošo matemātiku bieži nav vairs acīmredzama.

Specseminārs būs mēģinājums šo saikni atklāt, padarīt redzamāku, vismaz uz dažu konkrētu modeļu un to veidošanas valodu bāzes.

Seminārā tiks aplūkotas matemātiski precīzu modeļu veidošanas un analīzes iespējas ar datoriem saistītām sistēmām (dažādās datorzinātnes nozarēs).

Piedāvātie virzieni:

1)      diskrēti (paplašināti) automāti un hibrīdās sistēmas – sasniedzamības un stabilitātes analīze (lietojumi – programmēšanas valodu teorijā, iegulto sistēmu būvē, bioinformātikā, u.c.)

2)      valodas, kurās iespējams veidot precīzus sistēmu aprakstus, t.sk. matemātiski precīzu aprakstu veidošana konkrētām sistēmām

3)      pierādījumu mehanizācijas sistēmas – kā likt datoram pārliecināties par kāda pierādījuma pareizību, cik daudz var izdarīt pats dators, lai pierādījumu izveidotu?

Ja kāds no šiem virzieniem ieinteresē, tiksimies specseminārā!