Programmēšanas valodu sintakse un semantika

Lekciju kurss LU datorzinātņu bakalaura programmas studentiem
2009.gada rudens semestris

Kārlis Čerāns, Dr.dat., asoc.prof.
E-mail: Karlis.Cerans@mii.lu.lv
Internet: http://www.ltn.lv/~karlisc/stud.htm

Atbalsta materiāli

Ievada lekcijas slaidi
Programmatūras matemātiskie modeļi (16.09.2009)