Programmēšanas valodas: resurspunkts

Papildus atbalsta materiāli lekciju kursam 'Programmēšanas valodas'
 LU FMF datorzinātņu bakalaura programmas 4.kursa studentiem

Lektors: Kārlis Čerāns, Dr.dat., Asoc. prof.
email: Karlis.Cerans@mii.lu.lv
tel. 67 213 716

Pamata mācību informācija: MOODLE vidē

Papildus resursi:
 
Izmantojamās programmēšanas vides, papildus resursi


Studentu referāti


Materiāli par programmēšanas valodām Internet tīklā

Literatūra:

1. K.Louden. Programming Languages: Principles and Practice, 2nd ed., Thomson Brooks/Cole, 2003.
2. R.Sethi. Programming Languages: Concepts and Constructs.
3. R.Sebesta. Concepts of Programming Languages.
4. T.Pratt, H.Zelkowitz. Programming Languages. Design and Implementation.
5. R.Cezzar. A Guide to Programming Languages.