Formālās Specifikācijas

Lekciju kurss LU datorzinātņu bakalaura programmas studentiem
2008.gada rudens semestris

Kārlis Čerāns, Dr.dat., asoc.prof.
E-mail: Karlis.Cerans@mii.lu.lv
Internet: http://www.ltn.lv/~karlisc/stud.htm

Kursa mērķis

Kursā tiek aplūkots programmēšanas valodu formālas specifikācijas jēdziens, īpaši akcentējot valodu semantikas uzdošanas metodes: translatīvo, operacionālo un denotacionālo, kā arī programmu korektības pierādījumus uz aksiomātiskās semantikas bāzes. Kursa otrajā daļā tiek aplūkota universāla formālo specifikāciju valoda Z.

Literatūra
Resursi tīmeklī
Mājas darbi

Vērtēšana
Patstāvīgi izpildīti, noteiktos termiņos iesniegti un eksāmenā atbildēti mājas darbi (70%). Mutisks eksāmens sesijas laikā (30%) (ja kāds no mājas darbiem nav ieskaitīts, tad ticams, ka eksāmenā kāds no jautājumiem vai uzdevumiem var būt tieši par šo tēmu). Atzīmes „izcili” iegūšanai nepieciešams papildus referāts vai arī kāda cita veida izcils sniegums.

Papildus materiāli


Ievads
Abstraktās mašīnas un automāti