Kārlis Čerāns
E-pasts:  Karlis.Cerans@mii.lu.lv

Informācija studentiem - lekciju kursi, zinātniskā darba tēmas
(tiešā saite uz zinātnisko tēmu lapu, kārtējo specsemināru).

Darba vieta: LU Matemātikas un Informātikas institūts

Zinātniskā darbība:
Dr.sc.comp. disertācija (1992)
Publikācijas (no Google Scholar)


Zinātniskās intereses:
Modernās modelēšanas un programmēšanas tehnoloģijas un rīki
Algoritmi bioinformātikā
Programmēšanas valodas
Paplašināto automātu algoritmiskā analīze (ar pielietojumiem bioinformātikā)

Iesaku:
Kristīgās dzīves institūts (mācību kursi praktiskajā teoloģijā, rekolekcijas)