XI DRAUDŽU DIENAS

Pļaviņas, 18 - 20.8.2006

 sadraudzības dziesmas

01 Ejiet un dariet par mācekļiem pdf
02 Alleluja pdf
03 Alleluja Dievs ar mums pdf
04 Ar savu garu atspirdzini pdf
05 Cienīgs esi, Kungs pdf
06 Dievs, manu sirdi izzini pdf
07 Ir tik labi paļauties pdf
08 Dzīvības straume pdf
09 Esmu pieņemts pdf
10 Ja tauta, kas manā vārdā ir saukta pdf
11 Ir kāda balss pdfpdf
12 Jēzu, mani izmaini pdf
13 Jēzu, mani uzlūko pdf
14 Kungs, lūdzu atbrīvo pdf
15 Liels ir miers pdf
16 Lūgšana pdf
17 Mieru jums atstāju pdfpdf
18 Cienīgs ir tas Jērs pdf
19 Mūžīgais Dievs pdf
20 Nebīsties pdf
21 Piedod, Dievs pdfpdf
22 Savās plaukstās pdf
23 Savu skatu augšup ceļu pdf
24 Savas rokas augšup ceļu pdfpdf
25 Slavas dziesma pdf
26 Slavējiet Dievu pdf
27 Tas Kungs ir mans gans pdfpdf
28 Tas Kungs ir mans gans pdf
29 Tavas acis pdf
30 Tavā tuvumā pdf
31 Tevi savās plaukstās pdf
32 Tev vien tuvu būt pdf
33 Tu man esi devis tik daudz pdf
34 Tu vien esi cienīgs pdf
35 Valdi tu pdf
36 Uz mūsu debesīm pdfpdf
37 Viņš augšāmcēlies! pdfpdf
38 Visas tautas pielūdz tevi pdfpdf
39 Viņa vārds pdf
40 Dievs, mēs tavu vārdu godinām pdf
41 Jēzu, tevi godinām pdf
     
     

Pateicamies Dievam par Viņa kalpiem un dziesmām:

 Valdis Dvorovs (16)

Linda Balcere (21)

Ēvalds Bērziņš (23) mūzika

Kaspars Dimiters (25)

Kaspars Ezeriņš (28)

Valdis Indrišonoks (36)

un citiem