…viens Kungs, viena ticība, viena kristība… Efez. 4,5

X DRAUDŽU DIENAS

Pļaviņas, 12. – 14.8.2005

 sadraudzības dziesmas

 

00 Visas dziesmas
01 Spoži stari raisās
02 Agnus Dei
03 Alleluja
04 Alleluja, teiciet to Kungu
05 Debesīs lai ir prieks
06 Elohim
07 Es stāvu Tavā priekšā
08.01 Es gaidu uz Tevi
08.02 Es gaidu uz Tevi
09 Gribu būt tajā vietā
10 Jēzu, Tevi mīlu
11 Kad es redzu Tavu žēlastību
12 Kā pēc ilgām sērām svētki
13 Lai pateicamies Dievam
14 Lūdzu Tevis vēl vairāk
15 Man dzīve ir Jēzus
16 Mani mīli vairāk Tu
17.01 Mans Jēzu
17.02 Mans Jēzu
18 Manu lūgšanu uzklausīji
19 Maranata
20 Nāc, sarauj važas
21 Nāc, Svētais Gars!
22 Nebaidies!
23 Nomet savas važas
24 Pie Tevis mājās
25 Radi manī šķīstu sirdi
26 Sūti mani
27 Sūti mums savu lietu
28 Tavā patvērumā
29 Tavā svētā tuvumā
30 Tev uzticēties
31 Tik ļoti Dievs pasauli mīlējis
32.01 Tikai Jēzus
32.02 Tikai Jēzus
33 Lai Tava sirds vairs nebaidās
34.01 Tu esi miers
34.02 Tu esi miers
35 Kungam pateicos
36 Uzticamais draugs
37 Vislabākais, kas man ir dots
38 Zelta pilsēta

 

pateicamies Dievam par Viņa kalpiem un dziesmām

Valdis Indrišonoks (9)

Līga Baltābola (23)

Filips Baumanis (26, 32)