YL1ZU: Guntis Bārzdiņš un Gunnars Postnieks
iedarbina paketradio
1996. gada novembrī