Guntis Bārzdiņš un Gunārs Peniņbergs†
gatavi YL1ZU pirmoreiz laist gaisā
961112