Guntis Bārzdiņš, Gunnars Postnieks un Kaspars Leinis no YL1ZU
970503