Pļaviņu Sv. Pētera draudzes dievnams


[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
001
1232x1632
002
1632x1232
003
1632x1232
004
1632x1232
005
1632x1232
006
1632x1232
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
[Click to enlarge]
007
1632x1232
008
1632x1232
009
1632x1232
010
1632x1232
011
1632x1232
012
1632x1232

Dievnamam ir bojātas jumta konstrukcijas un nepieciešams to remonts.
Orientējošās izmaksas pēc Tehniskās apsekošanas atzinuma un tāmes ir 25 000 Lati.
Jūs varat izdarīt labu darbu,
ziedojot jebkādu summu ar norādi "dievnama atjaunošanai"
Pļaviņu Sv. Pētera ev. lut. draudzes, reģ. nr. 90000086811,
Raiņa 18, Pļaviņas, Aizkraukles raj. LV-5120,
kontā Baltijas Tranzītu Bankā:
IBAN LV29BATR0051J01481200
Būsim ļoti pateicīgi.