Menu      
Mājas
Par draudzi
Draudzes padome
Svētdienas skola
Alfa kurss
Dievnams
1912-2002 Draudzes nams
Jaunieši
Partnerdraudzes


Draudžu Dienas
fotoalbums 2005
fotoalbums 2006
fotoalbums 2007
Iknedēļas      
Dievkalpojums svētdien, plkst. 13.00

Bībeles stunda otrdien, plkst. 19.00

Svētdienas skola svētdien, plkst. 10.00

Konfirmandu nodarbības

Jauniešu vakars svētdien, plkst. 19.00

Mācītājs pieņem apmeklētājus otrdien, plkst. 15.00 - 18.30
Tālr.:29107876


 
Pļaviņu Sv. Pētera evņģēliski luteriskajā draudzē      

Jauna mājvieta.
15.11.2008 Ē. Bērziņš
Pļaviņu draudzei top jauna mājvieta internetā. Tā ir interaktīva mājas lapa, veidota uz Wordpress bāzes ar iepēju komentēt, publicēt ziņas un rakstus, kā arī fotogrāfijas u.c. Jaunā mājvieta tiek šobrīd iekārtota un jūs to varat apmeklēt nu jau daudz vieglāk atmiņā paturamā adresē www.plavinubaznica.lv Visa esošā informācija no šejienes tiks pārvietota uz jauno vietni. Man būtu liels prieks sadarboties ar ikvienu, kas vēlētos iekārtot savas draudzes jaunās mājas. Dariet zināmas savas idejas un ierosinājumus, ja ne citādi, tad arī ar e-pasta evalds@latnet.lv, tālruņa 29107876 starpniecību. Kopīgs darbs vienmēr būs pilnīgāks.

 

Tikšanās un evaņģelizācija.
14.11.2008 Ē. Bērziņš
Sestdien, 15. novembrī plkst 13:30 draudzes namā viesosies Aleksandrs Kovaļčuks un Aivars Ozoliņš. Viņi liecinās par savu ceļu pie Dieva un viņa godam dziedās pašsacerētas un citu autoru dziesmas.

 

Jauniešu dievkalpojums.
07.11.2008 Ē. Bērziņš
9. novembrī plkst. 18:00 jauniešu dievkalpojumu draudzes namā vadīs mācītājs Aleksandrs Ivanovs. Viņš kalpo mūsu pašu Sēlpils prāvesta iecirkņa Ērberģes un Mazzalves draudzēs.

 

Svecīšu vakari.
07.10.2008 Ē. Bērziņš
Bārukalna kapos sestdien 11. oktobrī, plkst 16:00

Klintaines kapos sestdien, 25. oktobrī, plkst 17.00

 

Jauniešu dievkalpojums.
27.09.2008 Ē. Bērziņš
12. oktobrī plkst. 17:00 svinēsim jauniešu dievkalpojumu draudzes namā. Viesosies mācītājs Jānis Alsiņš (Vietalvas draudze).

 

Jaunais mācību gads Svētdienas skolā.
01.09.2008 Ē. Bērziņš
Draudzes Svētdienas skolas jaunais 2008/09. mācību gads sāksies 5. oktobrī ar Pļaujas svētku dievkalpojumu. Mīļie vecāki, sūtiet savus bērnus Svētdienas skolā, lai tie aug par ticīgiem un dievbijīgiem cilvēkiem.

 

Aizlūgums par mācību gadu.
31.09.2008 Ē. Bērziņš
Jaunā mācību gada priekšvakarā svētdienas dievkalpojumā Dievu lūdza un varēja saņemt svētību ikviens skolnieks, students, skolotājs. Lai Dieva svētīts priekšā stāvošais mācību cēliens!

 

Svētceļojums uz Kurzemi. (bildes)
17.08.2008 Ē. Bērziņš
16. un 17 augustā kopā ar Krustpils, Aknīstes un citu draudžu locekļiem devāmies svētceļojumā pa Kurzemes dievnamiem. Apmeklējām klosteri Valgundē, viesojāmies Dobeles, Saldus un Liepājas dievnamos. Sestdienas vakarā Saldus Sv. Gregora kristīgās kalpošanas skolā svinējām dievkalpojumu. Turpat arī nakšņojām, lai agri no rīta dotos uz dievkalpojumu Liepājas bīskapa katedrālē, ko vadīja dekāns Pēteris Kalks.

 

Draugu brīvdienas "Puzle". (bildes)
08.2008 Žanete Felsa
Nometne „Puzle”, kura notika jūlija pēdējās dienās bija kristīgā nometne Pļaviņu pilsētas bērniem vecumā no 7 līdz 13 gadiem. Nometne notika Grostonas skolā. Šo nometni organizēja Pļaviņu Sv. Pētera ev. lut. draudzes Svētdienas skola. Nometni vadīja svētdienas skolas audzinātājas Zane, Arita, Dace un Daiga no Grostonas skolas, kā arī palīgi no svētdienas skolas un baptistu draudzes. Nometnes garumā katra grupiņa vāca sev puzles gabaliņus par labu uzvedību. Un beigās veidoja puzli. Draugu brīvdienās bija daudz un dažādas aktivitātes, piemēram, dažādas stafetes, sadarbības spēles, pārgājiens. Varēja arī likt lietā savu iztēli, veidojot televīzijas šovus. Notika arī lūgšanas un svētbrīži. Bija interešu grupas, tādas kā origami, mūzikas grupiņa, pērlīšu vēršana, varēja arī taisīt apsveikumus. Dienas noslēgumā bija ugunskurs, pie kura tika dziedātas slavēšanas dziesmas un dalīti puzles gabaliņi. Gulējām teltīs. Liela pateicība Grostonas skolai, kā arī sponsoriem.

 

"Bez bremzēm" Aizkrauklē.
02.08.2008 Linda Osīte
Vai tu pazīsti jauniešus, kas dodas bez bremzēm pie Dieva? Ja nē, tad tie esam mēs, kas pulcējās Kristus Spēka Aizkraukles luterāņu baznīcā 2. augustā, lai visi kopā atcerētos riteņbraucienu. Daudz jauku, jautru un ticīgu jauniešu savācās Aizkrauklē un tur mēs iepazināmies , sacentāmies jautrās aktivitātēs pa pilsētu un atcerējāmies riteņbraucienu gan caur foto, video, gan komandu sagatavotiem skečiem. Mēs gan piedalījāmies dievkalpojumā, gan skatījāmies filmas, lūdzām, slavējām un daudz ko citu. Tāpēc ceram, ka arī nākošgad notiks riteņbrauciens un mēs visi atkal tiksimies Aizkrauklē!

 

ALFA III.
28.03.2008 Ē. Bērziņš

Ar pilsētas Domes, uzņēmēju un Baznīcas Virsvaldes atbalstu noritēja trešais Alfa kurss Pļaviņās. Tas notika katru ceturtdien plkst. 19.00 Lekcijas lasīja mācītājs Ēvalds Bērziņš un Pļaviņu katoļu priesteris Ingars Stepkāns.

LELB Arhibīskapa vēstījums 2008 gada Lieldienās.
23.03.2008
Kristus ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies! Dieva izredzētā tauta - Kristus baznīca šo notikumu svin kā lielākos svētkus. Apcerot Kristus augšāmcelšanos, apustulis Pāvils izsaucas: “Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis?[1] Katru rītu, ielūkojoties spogulī, mēs savā sejā ieraugām pēdas, ko atstājusi nāve, pienākot vēl par vienu nakti tuvāk. Mēs varam censties tās notušēt un izlīdzināt. Mēs varam kādu laiku par to nedomāt. Taču šī neatturamā nācēja ir mūsu neatrisināmā problēma.
Kristus augšāmcelšanās visaugstākajā mērā piepilda erceņģeļa Gabriēla vārdus: „Dievam nekas nav neiespējams.“[2] Dievs ir Tēvs, kura acu priekšā sit krustā viņa Dēlu. Vai var būt vēl lielāks strupceļš par šo? Ja nu vienīgi Dēla strupceļš, kura kapam uzvelts milzīgs akmens. Mūsu prāts, jūtas un pieredze saka, ka šeit nekas nav labojams. Taču Dievs šo situāciju atrisina pavisam citā, mums nepieejamā līmenī. Viņš atņem nāvei uzvaru. Viņš ņem sev pēdējo vārdu un esamības nosacījumos ienes augšāmcelšanos. Savā visvarenajā spēkā Viņš atrisina ne tikai savu strupceļu, bet vienlaicīgi arī mūsu vislielāko problēmu – nāvi. Augšāmcelšanās kļūst arī par mūsu realitāti. „Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Tam, kas tic uz Viņu, ir mūžīgā dzīvība. Tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā[3]“, apsola Dieva vārds.
Kad savā dzīvē nonākam situācijā, kuru esam bezspēcīgi atrisināt, kad ceļš atduras kā pret sienu, kurai nevar pārkāpt vai apiet, kad zaudētais atstāj tukšumu, kas neaizpildās - Dievam nekas nav neiespējams. Viņš aizpilda tukšumu, paver ceļu un dāvina jaunu jēgu. Bet augšāmcelšanās ir pa spēkam vienīgi Dievam. To atcerēsimies, konfrontēti ne tikai ar nāvi, bet arī ar dzīvi. Piepildījums, jauna jēga un ceļš tālāk ir iegūstami vienīgi Dievā. Pat Jēzus varēja augšāmcelties tikai Dieva spēkā. Taču tas ir nevis šķērslis, bet priecīga un droša cerība. Neiespējamo lietu Dievs nav nesasniedzams mērķis vai neizdibināms princips, bet mūsu mīlošais Tēvs. Nekas cilvēkam nav pieejamāks kā Dievs, kurš devies viņu meklēt. „Kas tic un top kristīts taps svēts“, saka Kristus. Ticībā uz augšāmcelto Kristu un apliecinot Jēzu par Kungu, mēs esam Dieva bērni, kam pieder viss.[4]
To zinot, gudra dvēsele nesūdzas par to, ka dzīve ir īsa, nenotriec to tukšā reibumā un ļaunumā, bet meklē dievišķas vērtības. Jo vērtīgāka bijusi kāda dzīve, jo mierīgāk, bez asarām un bailēm cilvēks šķiras no tās, zinot, ka nāve atpestī no šīszemes ciešanām un ved uz augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību pie Dieva. Visvairāk no nāves bīstas tie, kuru dzīvei nav bijis nekādas vērtības. Nav briesmīgākas nelaimes cilvēkam, kā būt bezdievīgam. Tāds neredz attaisnojumu dzīvei un jēgu nāvei, un grib apreibināties laicīgos sīkumos, lai aizmirstu mūžību. Taču mūžība neļaujas aizmirsties. Tā nāk un neapstājas. Lai to sagaidām paļāvībā uz Kristus augšāmcelšanos, sacīdami: „Pie Tevis Kungs, es palieku vienumēr. Tu mani vadi pēc sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā. Kad Tu esi mans, man nevajag ne debesu ne zemes. Kaut man arī mirtu miesa un sirds, Tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi.“[5]
Tad nu redziet, Kristus mīļotie, cik daudz mums ir apsolīts un dots! Lai mūsu dzīve tādēļ iegūst jaunu jēgu! Lai mācāmies dzīvot kā bagāti Dievā, kam nav skaudīgi jāzūdās par niekiem un jāpiepilda dzīve ar lietām, kuras nepastāv. Lai apziņa, ka drošību nes nevis uzvara konkurences cīņā, bet Dieva laipnība, kas mums jau ir dāvāta, māca mūs būt dāsniem un attiecībās augstsirdīgiem, priecīgiem un miera pilniem. Jo Kristus taču ir par mums augšāmcēlies – patiesi augšāmcēlies! Lai viņa augšāmcelšanās atspīd mūsu sirdī un acīs, mūsu vārdos un darbos, mūsu dzīvē un nāvē. Vēlu jums svētītas, priecīgas Lieldienas!
Sirsnībā jūsu -
+Jānis,
Rīgas arhibīskaps
[1] 1.Kor.15:55
[2] Lk.1:38
[3] Rom.8:1; Jņ.5:24
[4] Mk.16:16, Rom
[5] 73.psalms, 23-26

Mācība      

Mazais Katehisms Kristīgā mācība Sprediķi
Jautājiet mācītājam
Kazuālijas      
Kristības, Konfirmācija, Laulības,
Mirušo izvadīšana
Saites      
LELB
LELB draudzes
Diakonijas Centrs
Sv. Gregora skola
Luterisma mantojuma fonds
Luterāņu Jauniešu dienas


Christian Clipart Collection

 

Arhīvs      
2005, 2006, 2007
 

 

Webmaster: evalds@latnet.lv