Mācītājs:
Ēvalds Bērziņš
tālr. 9107876

Draudzes priekšniece:
Dzintra Ušacka
tālr. 5341134