katru svētdienu
plkst. 9. 00
Līvānu ev. lut. baznīcā
Dzelzceļa ielā 17