Matemātika:

  Combinatorial Maps. Tutorial. PDF
  Combinatorial Maps. Tutorial. HTML
  E. Grinbergs: Trоssakarigi grafi ar tikai vienu Hamiltona ciklu
  Combinatorial Maps. Tutorial. HTML

 

Teoloģijas studentiem:


 

Latīņu valoda:

  Kempenes Toms, I daļa: HTML
  Kempenes Toms, I, II, III, IV daļas DOC formātā
  
  Mājas lasīšana latīņu valodā:   PDF 
       Petrus Abaelardus
       St Victor Hugo
       Vita St Columbae
       Martin Luther
       Historia Apollonii Regis Tyri
       Petri de Dusburg Cronica Terre Prusie
       Ilūkstes rezidence. Jezuītu vēsture
  
  Teksti no mācībgrāmatas: Collins
 WORD vārdnīca

 
 
Grieķu valoda:
  Kaegi teksti vokabuli
  Retger teksti
  JD Grieķu chrestomatija    I pdf    II  pdf
  JD grieķu vingrinājumi    pdf
  Turney matematisks tekstins
  Prepozicijas no Kikaukas
  Ksenofonta Memorabilia fragmenti
  JD teksti ar komentariem: stud_vingr.zip
 Anna Rāta: greek grammar book:  pdf

 
Aramiešu valoda:
  Anotēta Daniela grāmata  pdf
  Anotēta Ezras grāmata   pdf
  
 
 
 
Senebreju valoda:
  Anotēta psalmu grāmata  pdf
 
 
 
Klasiskā sīriešu valoda:
  Mateja evaņģelija komentārs: leksiskā atslēga  pdf
  Sīriešu Jaunās Derības dažu grāmatu leksiskā atslēga   pdf
 Evaņģeliju fragmenti: paralēls sīriešu - grieķu teksts  pdf
 
 
 

Daži fonti, kuru instalēšanai oficiāli vajadzīgas licenses: zipots

Kā instalēt sīriešu fontus un klaviatūru?

Vai negribi mācīties ar'\abu valodu?
 
 
    Home Page, shorter Home Page, Language Page  
© Dainis Zeps, University of Latvia, Institute of Mathematics and Computer Science