Mārtiņdienai

 

o dienu svinam 11. novembrī

 

 

Ja vadāmies pēc katoļu kalendāra, tad:

11. novembris: Mārtiņ,

jo ajā dienā svin viduslaikos viena no populārākajiem svētajiem s. Mārtiņa (no Tūras) piemiņu.

Sv. Mārtiņa (Tūras bīskapa) dzimanas diena precīzi nav zināma, arī gads tikai aptuveni: 316./317., miris 8. nov. 397.

Mārtiņ Luters dzimis 10. nov., kristīts 11. nov, t. i. Mārtiņdienā.

 

 

 

 

 

 

Interesantas norādes par sv. Mārtiņu:

 

Martin von Tours

St. Martin of Tours Catholic Parish  

Welcome to St. Martin Parish and School

SULPITIUS SEVERUS: Svētā Mārtiņa dzīve