Maven site preprocesora lokalizēšana

Problēma:
Maven 2.0.7 distribūcija neatbalsta latviešu valodā veidojamas Web vietnes. Lai varētu lietot preprocesoru arī dokumentiem latviešu valodā, ieteicams veikt sekojošus soļus.

Maven izejas kods

# Izčeko Subversijas projektu https://svn.apache.org/repos/asf/maven/doxia/doxia-sitetools/trunk uz $workspace/doxia-sitetools

# Izčeko Subversijas projektu https://svn.apache.org/repos/asf/maven/plugins/trunk/maven-site-plugin uz $workspace/maven-site-plugin

# Izčeko Subversijas projektu https://svn.apache.org/repos/asf/maven/plugins/trunk/maven-project-info-reports-plugin uz $workspace/maven-project-info-reports-plugin

# Palaiž Unikoda pārkodēšanas skriptu, kurš *.xml failus pārveido par *.properties failiem

# Palaiž Ant skriptu, kurš pārkopē LV lokāles properties failus: $workspace/java-eim/bat direktorijā izpilda komandu +--- ant copy-localized-properties +---