Kursa apraksts

Kursā paredzēts iegūt zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas, lai programmēšanas valodā Java izstrādātu ātras un drošas klienta-servera lietojumprogrammas. Kursā paredzēts apskatīt gan programmēšanas, gan vides un infrastruktūras pārvaldības aspektus sadalītās informācijas sistēmās.

Semestra laikā studentiem ir iespējams piedalīties lekciju nodarbībās, pildīt praktiskos darbus individuāli vai 2 cilvēku komandās kā arī kārtot izvēļu testus.

Lai kursa laikā varētu publiskot atrisinājumus un nodrošinātu vienmērīgu darba intensitāti, praktiskajiem darbiem noteikti iesūtīšanas termiņi. Ja norādīts termiņš, tad risinājumi jāiesūta līdz attiecīgā darba aprakstā norādītajam datumam arī tad, ja visi piedāvātie testi sekmīgi nedarbojas.