Kursa prasību apraksts

Lai iegūtu sekmīgu atzīmi par kursu, ir jāsavāc vismaz 40% procentpunktu - galaatzīmi iegūst kā pilnu procentpunktu desmitu skaitu - t.i. 40% atbilst atzīmei "4" (četri). Sekmīgas atzīmes saņemšanai, neatkarīgi no savākto punktu skaita sekmīgi jāieskaita 3 praktiskie darbi - sk. zemāk.

Procentpunktus par kursu skaita sekojoši:

 1. 1. pr.d. - robots - 20% (obligāts)
 2. 2. pr.d. - MVC portāls - 20% (obligāts)
 3. 3. pr.d. - Web Servisi un SOA VAI 3. pr.d. - Informācijas pārvaldības sistēma - 20% (viena no alternatīvām ir obligāta).

  Praktiskajiem darbiem ir iesūtīšanas termiņi - sk. kalendāru. Pēc termiņa iesūtītus praktiskos darbus neizskata. Vērtējums par praktisko darbu ir proporcionāls sekmīgi izieto testu īpatsvaram - vērtēšanas detaļas sk. atsevišķajos praktisko darbu aprakstos.

  Tiem, kuri vēlas iegūt plašāku pieredzi un/vai saņemt augstāku galaatzīmi par kursu, ir iespēja iesniegt individuālus mājasdarbus un kārtot testus.

 4. 2 individuālie mājasdarbi ir katrs 10% no atzīmes. Pirmo mājasdarbu izlozē, izrēķinot pseidonejaušus skaitļus no Jūsu e-pasta adreses (algoritms tiks izstāstīts vēlāk), otru students var izvēlēties atbilstoši savām interesēm. Mājasdarbi ir brīvprātīgi; tiem nav iesūtīšanas termiņa.
 5. Izvēļu testi ir 20% no atzīmes un nav obligāti. Tēmas - J2SDK, Java Servleti, JSP, EJB, Spring, Web Services, 02R mapping concepts.

  Semestra beigās procentpunktus saskaita un atzīme ir apakšējā veselā daļa no procentpunktu skaita desmitās daļas. (Piemēram, 99 procentpunktiem atbilst atzīme "9").

Komandas

Praktiskos darbus izstrādā individuāli vai arī 2 cilvēku komandās. Vēlmi strādāt komandā ir jāpiesaka pirmajās 2 nedēļās. Pretējā gadījumā darbi jāveic individuāli.

Ieskaites pēc pašu izvēlētas programmas

Ja Jūsu pieredze Web programmēšanā ir attīstījusies citā virzienā un vēlaties kursa laikā programmēt citas Web aplikācijas, tad piesakoties pirmajās 2 nedēļās varat piedāvāt savu praktisko darbu virkni (kas satur 2-4 praktiskos darbus), kas apmierinātu sekojošas pamatprasības:

 • piekļūst datubāzei ar kādu 02R tehnologjiju (JPA, Hibernate, Toplink, utml.)
 • izmanto MVC Web arhitektūru (Spring, Struts2, utml.)
 • integrējas ar ārējiem servisiem (Web Servisu orķestrācija, "mashup", utml.)

Šāda individuāla praktisko darbu virkne kursa pirmajās 2 nedēļās ir jāsaskaņo ar kursa pasniedzējiem. Individuālie mājasdarbi un testi šajos gadījumos ir tādi paši kā citiem studentiem.