Praktiskais darbs - Web Servisi

Esošos datu servisus ievieš kā Web Servisus un no tiem veido BPEL darbplūsmas, (t.sk. ar cilvēka līdzdalību darbplūsmā jeb t.s. human workflow). Piemēri:

  1. Noteikumus pārkāpjoša lietotāja nobanošanas darbplūsma: (1) Jebkurš lietotājs nosūdz citu lietotāju, (2) Administrators redz nosūdzējumus un pieņem lēmumus.
  2. Ontologjijas izmainīšana - pārveido sistemātiskā kataloga sadaļas (pārsauc virsotnes, izmet, apvieno, utml.). Izsūta paziņojumu visiem resursu "īpašniekiem", kuri izmanto šo taksonomijas vienību; viņi var nobalsot vai arī vnk. apstiprināt, ka ir izlasījuši.

    Visos šajos gadījumos lietotāja interfeiss (darbplūsmas aktivizēšanai un soļu veikšanai) ir visvienkāršākais (teiksim standarta BPEL PM Web lapa ar izsaukuma parametriem) vai konsoles klients, utml.

Tiem, kam nepatīk SOA

Programmējamu API izveidošana mijiedarbībai ar EIM aplikāciju. Piemēram RSS datu eksports, utml. (Abos gadījumos mērķis ir atkalizmantojamu servisu veidošana, lai arī citi varētu piekļūt aplikācijas datiem - t.i. lai aplikācija nepaliktu kā "walled garden").