Moduļa 8.3. vingrinājumi

ejbexercise7: Metodes pievienošana "Hello World" sesijas komponentam.

Mērķis: Iepazīties ar sesijas komponentu programmēšanas modeli un jaunu metožu pievienošanu sesijas komponentam.

Darbības īsumā:

 • Pievienot sesijas komponentam metodi, kas saskaita divus skaitļus.
 • Pievienot metodes deklarāciju komponenta saskarnei HelloWorldSessionEJB. Norādiet , ka šī metode izsauc izņēmumu (exception) RemoteException:
  long summa(long a,long b) throws RemoteException.
  
 • EJB klienta klasē HelloWorldSessionEJBClient pievienojiet šīs metodes izsaukumu. Rezultātu parādiet uz ekrāna ar komandu System.out.println(...).
 • Izsauciet iepriekšējā uzdevumā minētās komandas.

ejbexercise8: Jaunas metodes pievienošana EJB komponentiem.

Mērķis: Pievienot metodi, kas no konta noņem norādīto summu.

Darbības īsumā:

 • Metode withdraw(BigDecimal amount) jāpievieno konta komponenta klasē un tā lokālajā komponenta saskarnē.
 • Metode withdraw(BigDecimal amount) jāpievieno sesijas komponenta klasē un tā attālinātajā komponenta saskarnē.

Darbību apraksts:

 • Konta komponenta saskarnei AccountEJBLocal jāpievieno metodi void withdraw(BigDecimal amount) throws InsufficientAmountException.
 • Šo metodi nepieciešams implementēt komponenta klasē AccountEJBBean. Ja kontā nav pieprasītās summas, tad ir jāizsauc izņēmums InsufficientAmountException.
 • Sesijas komponenta saskarnē BankSessionEJB jāpievieno metode:
  void  withdraw(String kontaNumurs,BigDecimal amount) throws RemoteException, 
  InsufficientAmountException,DoesntExistException.
  
 • Sesijas komponenta klasē šī metode ir jāimplementē. Tai ir jāatrod konts pēc norādītā numura, izsaucot metodi
  AccountEJBLocal account =
      getAccountEJBLocalHome().findByPrimaryKey(kontaNumurs).
  
 • Jāizsauc konta komponenta metode account.withdraw(amount).
 • Metodes kods jāieliek try blokâ ir izņēmumi ir jāapstrādâ šādi:
  try { ... } 
  catch (InsufficientAmountException ex) {
    this.ctx.setRollbackOnly();
    throw ex;
  } catch (FinderException ex) {
    throw new DoesntExistException("Account not found");
  } catch (NamingException ex) { 
    throw new EJBException(ex);
  }
  
 • Komponentus var pārkompilēt un izvietot uz servera ar komandām:
  ant ear
  ant deploy