Moduļa 8.2. vingrinājumi

ejbexercise3: Konsoles EJB klienta izveide.

Mērķis:

 • Iepazīties ar JNDI lietošanu un vienkāršu konsoles EJB klientu.
 • Izmainīt un palaist konsoles klientu, kas izveido vairākus ierakstus datubāzē.

Darbības:

 • Pirms uzdevuma veikšanas izdzēst no datubāzes tabulas, kas tika izveidotas iepriekšējā lekcijā.
 • Izmantot esošo failu BankSessionEJBClient.
 • Izmainīt bankas klientu datus, piemēram, vārdu, uzvārdu vai adresi.
 • OC4J tīkla adrese, lietotājvārds un parole ir jānorāda failā jndi.properties.

EJB komponentus nepieciešams pārkompilēt uz izvietot uz servera ar šādām komandām.

ant ear
ant deploy
ant bind

Ja tas paveikts veiksmīgi, tad var atvērt URLu http://localhost:8888/exampleBankApp Klientu var pārkompilēt un palaist ar sekojošām komandām.

ant compileClient
ant runClient

ejbexercise4: WEB aplikācijas - EJB klienta izveide.

Mērķis:

Iepazīties ar EJB izmantošanu JSP lapās. Izveidot JSP lappusi, kas parāda klientu sarakstu.

Darbības īsumā:

 • Lapā index.jsp izveidot norādi uz customerList.jsp.
 • Izmantot esošu faila sagatavi customerList.jsp.
 • Vajadzības gadījumā izmainiet OC4J konteinera paroli un lietotājvārdu.
 • Esošais kods izveido sesijas komponenta instanci, tās saskarne glabājas mainīgajā bankSessionEJB.
 • Jūsu uzdevums ir atrast sesijas komponenta metodi, kas atgriež klientu sarakstu un uzrakstīt JSP kodu, kas šo sarakstu parāda uz ekrāna.

EJB un WEB komponentus var pārkompilēt uz atkārtoti izvietot uz servera ar šādām komandām.

ant ear
ant deploy

Izmaiņām ir jābūt redzamām http://localhost:8888/exampleBankApp.

ejbexercise5: WEB aplikācijas papildināšana.

Mērķis: Izveidot JSP lappusi, kas drukā klienta konta sarakstu.

Darbības:

 • Izmantot esošu faila sagatavi accountList.jsp.
 • Izmainīt iepriekšējā uzdevumā izveidotu failu customerList.jsp, tā lai tas klientu sarakstā katram klientam izveido norādi, pa kuru var nokļūt kontu saraksta lapā, kas parāda norādītā klienta kontu sarakstu.
 • Norādei ir jānodod parametrs ar klienta personas kodu.
 • Esošais kods izveido sesijas komponenta instanci, tās saskarne glabājas mainīgajā bankSessionEJB.
 • Jūsu uzdevums ir atrast sesijas komponenta metodi, kas atgriež kontu sarakstu pēc norādītā personas koda un uzrakstīt JSP kodu, kas šo sarakstu parāda uz ekrāna.
 • Norāde: Jums jānolasa JSP lapai padotais parametrs (personas kods) un šis kods jāpadod kā arguments sesijas komponenta metodei, kas nolasa klienta kontus.

EJB un WEB komponentus var pārkompilēt uz atkārtoti izvietot uz servera ar šādām komandām.

ant ear
ant deploy

Izmaiņām ir jābūt redzamām http://localhost:8888/exampleBankApp.

ejbexercise6: "Hello World" sesijas komponents izvietošana serverī un klienta palaišana

Mērķis: Izvietot serverī "Hello World" sesijas komponentu un palaist klientu, kas to izsauc.

Darbības:

 • EJB komponenta kompilāciju un arhīva izveidi veic ar komandu "ant ear"
 • Ja nepieciešams, tad jāizmaina OC4J lietotājvārds un parole failā build.xml kā ari failā jndi.properties
 • Klienta kompilāciju un palaišanu veic ar sekojošām komandām:
ant compileClient
ant runClient