Moduļa 7.1. vingrinājumi

exercise41: Cepumiņu tests

Darbības:

 • Failus web_cookie.html, web_cookie1.jsp un web_cookie2.jsp iekopēt direktorijā c:\oc4j\j2ee\home\default-web-app\mysamples\cookies, izsaukt no pārlūkprogrammas URL adresi http://localhost:8888/kalvis/cookie/web_cookie.html.
 • Modificēt failu web_cookie2.jsp tā, lai tas ne vien izdrukātu krāsainu josliņu, bet arī tabulu ar visām cepumiņu vērtībām.
 • Ievērojiet, ka daži latviešu modificētie burti var parādīties nekorekti - baitu kodējums var būt ISO-8859-1 par spīti web_cookie2.jsp lapas HEAD elementā norādītajam "Baltic Windows" kodējumam. Nepieciešamības gadījumā pievienojiet web_cookie2.jsp failam pašā sākumā šādu deklarāciju (manuāli uzstādīts atbildes hederis "Content-type"):
  <%@ page contentType="text/html; charset=windows-1257" %>
  

exercise42: Paroles pārbaude un redirekts

Darbības:

 • Izveidot c:\oc4j\j2ee\home\default-web-app\mysamples\paroles
 • Izmēģināt 3 redirekta veidus - klienta puses redirektu un 2 veidus servera puses redirektam. Sk. failus direktorijā exercise42
 • Izveidot vienkāršu HTML formu login.html, kurā lietotājs var ievadīt savu lietotāja vārdu un paroli.
 • Formu nosūtīt JSP lappusei index.jsp, kura pārbauda, vai lietotājs ir "admin" ar paroli "base". Ja ir, tad JSP lapa izvada savu saturu. Ja nav, tad notiek redirekts uz citu lapu: wrong_password.html, kura satur brīdinājumu, ka parole ir nepareiza un linku atpakaļ uz login.html lapu

exercise43: Klienta vilkšana (client pull)

Uzprogrammēt servletu, kurš nosūta klientam servera puses pulksteni un pēc tam turpina to nosūtīt ik pēc 5 sekundēm

 • Minimālais servleta kods ir te:
  import java.io.*;
  import javax.servlet.*;
  import javax.servlet.http.*;
  public class PlainServlet extends HttpServlet { 
    public void doGet (HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
      throws ServletException, IOException { 
  
      resp.setContentType("text/plain"); 
      ServletOutputStream out = resp.getOutputStream(); 
      out.println("xxx"); 
    }
  }
  

  Laika noskaidrošanai var izmantot funkciju new Date().