Moduļa 4.2. vingrinājumi

Vingrinājums: Darbs ar notikumiem

Mērķis: Izveidot notikumu apstrādes metodes čata aplikācijas un kalkulatora GUI saskarnei.