Moduļa 4.1. vingrinājumi

Vingrinājums: Javas GUI veidošana

Mērķis:

  • Izveidot GUI čata aplikācijai un kalkulatora aplikācijai, lietojot AWT. Par kalkulatora GUI prototipu var izvēlēties Windows kalkulatoru (sk. attēlu - loga augšējo joslu un izvēlnes var pagaidām netaisīt). Savukārt čata aplikācijas logs sastāv no 2 teksta ievades laukiem - augšējais attēlo sarunas vēsturi (ritināms logs ar iezīmējamu tekstu, nav redigjējams), apakšējais ļauj ierakstīt tekstu (redigjējams) un arī nosūtīšanas poga (to nospiežot ierakstītais teksts pievienojas sarunas vēstures apakšā). Windows kalkulators