Moduļa 3.4. vingrinājumi

Vingrinājums: Daudzpavedienu programmēšana

Uzdevuma mērķi:

  • Iepazīties ar daudzpavedienu programmēšanas īpatnībām, uzrakstot daudzpavedienu programmu