Moduļa 3.3. vingrinājumi

exercise34: Asociatīvie masīvi un kārtošana pēc alfabēta

Mērķis

 • Iepazīties ar SortedMap interfeisu un lietot to alfabētiskai latviešu valodas vārdu glabāšanai
 • Iemācīties lasīt un pārtaisīt iteratoru kodu

Darbības:

 • Sakompilēt un palaist WordCompare0.java:
  java WordCompare0 in.txt out.txt
  

  Tas nolasa vārdus no faila un drukā tos citā failā alfabētiskā secībā.

 • Izmainīt šo aplikāciju, izveidojot WordCompare.java, kura ļauj arī saskaitīt, cik daudz reižu katrs vārds ticis lietots. Šai nolūkā noglabāt SortedMap kolekcijā kā vērtību tādu Integer, kurš satur veselu skaitli, kuru ikreiz palielina, ja vārds failā "in.txt" parādās vairāk nekā vienu reizi.
 • Sākt izmantot noklusēto latviešu valodas kolatoru, kurš WordCompare0.java ir izkomentēts:
  // collator0 = Collator.getInstance(new Locale("lv","LV"));
  

  Noskaidrot, kur atbilstoši šim sakārtojumam atrodas vārdi, kuri sākas ar garajiem patskaņiem ("ā", "ē", "ī", "ū").

exercise36: Datu struktūras CMS projektā

Darbības:

 • Projekta kompilēšanai izmantot Ant; to palaiž, izmantojot kādu no komandām:
  ant clear
  ant compile
  ant dist
  ant javadoc
  

  Failam build.xml jābūt direktorijā, kur izpilda šīs komandrindas. ant.bat jābūt pieejamam/redzamam (teiksim PATH mainīgajā).

 • Modificēt kodu no Directory.java. Faili (dokumenti un bildes) glabājas īpaša veida kopā FileSet, kurš paplašina Set interfeisu. Var pārdefinēt metodi equals: divi faili ir vienādi, ja to "name" sakrīt.