Moduļa 1.3. vingrinājumi

6. Vingrinājums: JAR un API dokumentācijas izveidošana iepriekšējam uzdevumam

Mērķis: Iepazīt Javas utilītprogrammas "jar" un "javadoc".

Darbības:

 • Iepriekšējās dienas laboratorijas darba rezultātu iekopēt direktorijā "exercise6" (atrisinājums ir uz pasniedzēja datora)
 • Izveidot apakšdirekoriju exercise6/doc
 • Palaist komandrindas komandu direktorijā exercise6:
  javadoc -d doc *.java
  
 • Atvērt izveidojušos failu exercise6/doc/index.html
 • Pievienot izejas failiem Vehicle.java un TestVehicle.java dokumentācijas komentārus - dokumentēt pašas klases pēc parauga:
  /**
  * Klases ... apraksts
  *
  * @version 1.82 2000. gada 14. septembrī
  * @author Jānis Līdums
  * 
  * ...
  */
  

  kā arī visas metodes, konstruktorus un atribūtus, kas ir publiski

 • Izveidot ar "jar" utilītprogrammu "vehicle.jar" (sk. instrukciju tālāk)
 • Palaist to ar komandrindu "java -jar vehicle.jar"
 • Izveidot izstrādes direktorijas exercise6 struktūru atbilstoši vakardienas lekcijā skaidrotajai: ieviest src,class,doc,build direktorijas. Klases Vehicle un TestVehicle ielikt kādā "nenoklusētā" pakotnē, kurai izveidot atbilstošu direktoriju struktūru apakšdirektorijā "src". Nodzēst dokumentāciju un vehicle.jar un pārģenerēt tos jaunajai direktoriju struktūrai.

Izpildāmu JARu veidošanas instrukcija

 • Izveidojam "manifesta failu", kuru ierakstām CLASSPATH direktorijā, teiksim, exercise6. Šajā failā norādām autoru un galveno klasi. Piemēram,
  Manifest-Version: 1.0
  Main-Class: TestVehicle
  Created-By: Jānis Līdums, "IT Alise"
  
 • Arhivējam ar komandu "jar" no direktorijas exercise6. Piemēram:
  jar cfm vehicle.jar manifest.mf *.class
  
 • Rezultātā iegūto failu vehicle.jar, var izpildīt ar dubultklikšķi, vai vismaz ar java -jar hw1.jar no komandrindas.

7. Vingrinājums: Referenču tipi

Mērķis: Iepazīties ar referenču tipu kopēšanu, salīdzināšanu un to nodošanu metodēm.

Darbības

 • Direktorijā exercise7 sakompilēt un palaist visas programmas - Test1, Test2, Test3, Test4. Klase "MyDate" nav patstāvīga programma, bet to izmanto "Test2".
 • Katram failam izpildīt tajā ierakstīto novēlējumu - veikt nepieciešamās koda izmaiņas, pārkompilēt un palaist
 • Noteikti vajag censties saprast koda uzvedību * Mēģināt uzlikt izstrādes rīku (piemēram, Eclipse, JBuilder, JCreator vai JDeveloper) un pastrādāt ar to - sakompilēt un palaist visus 4 testa piemērus.