Moduļa 1.2. vingrinājumi

Vingrinājums: Burtu skaitīšana

Mērķi:

 • Izmantot gatavus objektus un izsaukt uz tiem dažādas metodes
 • Papildināt doto programmu
public class StringCharacters {
  public static void main(String[] args) {
    String text = "...Daudz simtu jūdžu tāļumā,"
      + " Aiz tīreļiem, purviem un siliem,"
      + " Guļ mana dzimtene diendusā"
      + " Tā aizsegta debešiem ziliem,"
      + " Zil-saulainiem debešu palagiem"
      + " Pret dvesmām un strāvām, un negaisiem...";

    // tukšumi
    int spaces = 0;
        // pieturzīmes
    int punctuation = 0; 
        // patskaņi
        int vowels = 0;
        // visi burti
        int letters = 0; 

    //YOUR CODE HERE

    System.out.println("Tekstā bija patskaņi: " + vowels + "\n" 
           + "līdzskaņi: " + (letters - vowels) + "\n"
           + "tukšumi: " + spaces
           + "pieturzīmes: " + text.length()-spaces-letters);
  }
}

Uzdevums:

 • Izveidot programmu, kura jebkuram "text" mainīgajam programmā pareizi saskaita dažādās simbolu kategorijas. Varat izmantot String.charAt(), String.length() u.c. metodes.

Vingrinājums: Transportlīdzekļa piekraušana

public class TestVehicle {
 public static void main(String[] args) {

  // Izveido tr.līdzekli ar max kravu 10,000 kg
  System.out.println("Radām tr.līdzekli ar max kravu 10,000 kg");
  Vehicle vehicle = new Vehicle(10000.0);

  // Iekrauj dažas kastes
  System.out.println("Kaste #1 (500kg) : " 
    + vehicle.addBox(500.0));
  System.out.println("Kaste #2 (250kg) : " 
    + vehicle.addBox(250.0));
  System.out.println("Kaste #3 (5000kg) : " 
    + vehicle.addBox(5000.0));
  System.out.println("Kaste #4 (4000kg) : " 
    + vehicle.addBox(4000.0));
  System.out.println("Kaste #5 (300kg) : " 
    + vehicle.addBox(300.0));

  // Izdrukā kravas svaru
  System.out.println("Krava ir " + vehicle.getLoad() + " kg");
 }
}

Mērķis:

 • Izveidot publisku klasi Vehicle, kura atbalsta šādas metodes:Programmēšana no UML diagrammas

Darbības:

 • Privātajos atribūtos svaru glabā ņūtonos (1kg = 9.8N), bet visas publiskās metodes ir kilogramos
 • addBox() atgriež vērtību "false", ja kārtējā kaste pārsniegtu max kravu. Pretējā gadījumā "load" mainīgajam kravu pieskaita un atgriež "true".