TCPView no Sysinternals

Apraksts:
Gadījumos, kad reālā laikā jāpārbauda portu pieejamība un jāsaprot, kurš process izmanto kuru portu, ir ērti lietot šo Windows rīku. (Windows sistēmas standartrīki portu pārbaudei ir DOS komandrinda "netstat -ao" (rāda portus, ko aizņem procesi ar dažādiem "Process ID") plus "Task Manager", kuram pievienota "Process ID" kolonna. Lietot abas šīs programmas kopā ir visai neparocīgi.)
Lejupielāde:
http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/Networking/TcpView.mspx
Priekšnoteikumi:
Nav
  • Atarhivē instalāciju failu TcpView.zip, piemēram, zem c:/tools/TCPView.
  • Izpildāmajam failam c:/tools/TCPView/Tcpview.exe izveido īsinājumikonu uz darbvirsmas.