Vides mainīgo uzstādīšana

Apraksts:
Vides mainīgie ir konkrētajam lietotājam vai sistēmai (t.i. datoram kopumā) pievienoti atslēgu-vērtību pāri, kuros glabājas dažādām programmām nepieciešami iestatījumi.

Kā pievienot vides mainīgos (Windows)

  • Ar labo peles klikšķi no "My Computer" izvēlēties "Properties" (vai arī atvērt Start -> Control Panel -> System Properties, vai arī nospiest taustiņu kombināciju WinKey + Pause). Visos 3 gadījumos parādās sekojošs logs:
"System Properties" dialogs priekš Windows XP
  • Izvēlēties sadaļu "Advanced" un nospiest pogu [Environment Variables]. Parādās sekojošs logs:
Dialogs vides mainīgo redigjēšanai
  • Zem "System variables" nospiest pogu [New]
  • Aizpildīt mainīgā vārdu un vērtību.

Kā mainīt jau eksistējošu vides mainīgo (Windows)

  • Atvērt augšminēto vides mainīgo redigjēšanas dialogu.
  • Izvēlēties eksistējošu mainīgo (piemēram, System mainīgo Path) un izmainīt tā vērtību. Ievērojiet, ka Windows platformā direktorijas atdala ar semikoliem (;). Path mainīgajā un līdzīgās vietās ir svarīgi izvairīties no nevajadzīgiem tukšumiem, izņemot gadījumus, kad tukšumi ir direktoriju nosaukumos.
  • Vairākas instalāciju instrukcijas šajā kursā prasa uzstādīt vides mainīgos, piemēram, JAVA_HOME, ANT_HOME, M2_HOME un arī papildināt Path vides mainīgo.
  • Brīdinājums: Dažos datoros ir definēts vides mainīgais CLASSPATH. Tas var izmainīt daudzu Javas rīku uzvedību (t.i., neatkarīgi no konkrētā rīka konfigurācijas pievieno tam mainīgajā CLASSPATH norādītās bibliotēkas). Ja vien iespējams, šo mainīgo ieteicams pārsaukt vai izdzēst no sistēmas.