Oracle Containers for J2EE

Apraksts:
Agrāk pazīstams kā Orion serveris. Šeit aprakstīta "patstāvīgā" OC4J instalācija (Standalone OC4J), kas ir servletu un EJB konteiners līdzīgs Tomcat vai JBoss (atšķirībā no pārvaldītā OC4J jeb Managed OC4J, kurš ir daļa no Oracle aplikāciju servera).
Lejupielāde:
http://www.oracle.com/technology/software/htdocs/devlic.html?url=http://www.oracle.com/technology/software/products/ias/htdocs/utilsoft.html
Priekšnoteikumi:
Jābūt instalētam J2SDK un uzstādītam JAVA_HOME.

Instalāciju instrukciju sk. http://download-west.oracle.com/docs/cd/B25221_04/web.1013/b14432/install.htm.

 • Pirms pirmās palaišanas redigjēt failu c:\tools\oc4j\bin\oc4j.cmd - definējot tajā lokālu vides mainīgo "ORACLE_HOME":
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  :::::::::: START CONFIGURATION SECTION ::::::::::::::::::
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  
  set ORACLE_HOME=C:\tools\oc4j
  
  ...
  

  norādot ceļu uz to direktoriju, kurā atarhivēts lejupielādētais ZIP fails ar OC4J Standalone instalāciju. Mainīgo ORACLE_HOME nedrīkst definēt kā sistēmas vides mainīgo, jo tad nestrādā Oracle XE datubāze.

Kā pārbaudīt instalāciju

 • OC4J serveri startē ar komandu
  c:/tools/oc4j/bin/oc4j.cmd -start
  

  Pirmās palaišanas reizē jāievada parole priekš oc4jadmin lietotāja.

 • Pēc servera startēšanas pārliecinās, ka URL adrese http://localhost:8888 atver Web lappusi ar atbilstošu paziņojumu.
 • OC4J serveri aptur ar komandu
  c:/tools/oc4j/bin/oc4j.cmd -shutdown -port 23791 -password oc4jadminpassword
  

  Šeit "23791" ir (noklusētais) OC4J servera ORMI ports. Tā faktisko vērtību var apskatīties failā %ORACLE_HOME%/j2ee/home/config/rmi.xml. Savukārt "oc4jadminpassword" ir "oc4jadmin" lietotāja parole, kuru Jūs ievadījāt pirmo reizi startējot OC4J.

 • Abas minētās komandas (OC4J startēšanai un apturēšanai) vēlams ievietot īsinājumikonās (shortcuts).