JBoss aplikāciju serveris

Apraksts:
JBoss ir populārs Javas aplikāciju serveris ar atklātu izejas kodu. Tajā izmantotais servletu konteiners ir Tomcat, bet JBoss iespējas ir plašākas.
Lejupielāde:
http://labs.jboss.com/jbossas/downloads (izvēlieties jaunāko produkcijas relīzi; rakstīšanas brīdī tā ir 4.2.1.GA, izvēlieties ZIP instalācijas paku, piemēram jboss-4.2.1.GA.zip).
Priekšnoteikumi:
Jābūt instalētam J2SDK un uzstādītam JAVA_HOME vides mainīgajam. Jābūt pieejamiem lokālajiem portiem 9080 un 1099. (Ievērojiet, ka mēs neizmantojam noklusēto portu 8080 priekš Tomcat/JBoss, jo šo portu izmantos Oracle XE instalācija).
 • Atarhivēt failu jboss-4.2.1.GA.zip, piemēram, zem c:\tools
 • Izveidojiet īsinājumikonu uz c:\tools\jboss-4.2.1.GA\bin\run.bat - uz darbvirsmas vai Windows uzdevumu joslā.
 • Lai darbinātu JBoss serveri, palaist BAT skriptu; lai serveri apturētu, aizvērt konsoles logu un pagaidīt, kamēr serveris beidz darbu.

Kā nomainīt HTTP portu uz 9080

Atvērt failu %JBOSS_HOME%/server/default/deploy/jboss-web.deployer/server.xml un izlabot porta numuru no 8080 uz 9080 šādi:

  <Connector port="9080" address="${jboss.bind.address}"  
     maxThreads="250" maxHttpHeaderSize="8192"
     emptySessionPath="true" protocol="HTTP/1.1"
     enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100"
     connectionTimeout="20000" disableUploadTimeout="true" />

Kā pārbaudīt instalāciju

Palaist JBoss serveri un kādā pārlūkprogrammā ierakstīt sekojošu adresi - http://localhost:9080. Pārliecināties, ka ielādējas Web lapa ar JBoss logo.