J2SDK

Apraksts:
Sun Microsystems piedāvā Javas specifikācijai atbilstošus komandrindas rīkus, lai kompilētu, palaistu un citādi manipulētu ar Javas tehnologjiju programmām. Uz šiem rīkiem pēc tam balstās daudzi citi Javas izstrādes rīki un vides. Vienlaikus var būt instalētas vairākas Javas versijas. Citi rīki parasti izmanto vides mainīgo JAVA_HOME, lai noskaidrotu to Javas instalāciju, kura attiecīgajā sistēmā ir "pareizā".
Lejupielāde:
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp - izvēlēties jaunāko relīzi (rakstīšanas brīdī tā ir "JDK 6 Update 2", spiest pogu [Download], piekrist licenzes noteikumiem, izvēlēties "Windows Offline installation". Pēc tam var līdzīgā veidā savākt JDK dokumentāciju. Savukārt Java Runtime Envirnoment (JRE) nav jāinstalē, jo tas jau ir iekļauts JDK.
Priekšnoteikumi:
nav

Java Developer Kit (JDK)

 • Atvērt jdk-6u2-windows-i586-p.exe un piekrist visām noklusētajām iespējām.
 • Pēc instalācijas beigām izveidot jaunu vides mainīgo (environment variable) - JAVA_HOME, kurš norāda uz JDK instalācijas direktoriju, piemēram, C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_02 (sk. sadaļu Vides mainīgo uzstādīšana).
 • Redigjējiet vides mainīgā Path vērtību, aizstājot tā iepriekšējo vērtību
  some_directory1;some_directory2;...
  

  ar sekojošu:

  %JAVA_HOME%\bin;some_directory1;some_directory2;...
  

  Path direktorijas Windows sistēmā atdala ar semikoliem; direktoriju secībai nav nozīmes, bet mainīgā ierakstīšana sākumā pasargās Jūs no pārsteigumiem, ja Path mainīgais kaut kur vēlāk satur kļūdas.

Kā pārbaudīt instalāciju:

 • Aizvērt DOS un Total Commander logus, kuri tika atvērti pirms vides mainīgo (environment variables) pārdefinēšanas.
 • Atvērt jaunu DOS logu jebkurā direktorijā, ierakstīt komandu "java -version" un pārliecināties, ka tas drukā versijas numuru.

Java SE 6 dokumentācija

 • Atarhivēt failu jdk-6-doc.zip uz %JAVA_HOME% direktoriju. Izveidojas apakšdirektorija, piemēram, C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_02\docs ar daudziem HTML failiem.
 • Ja vēlaties, atveriet Javas API dokumentācijas lapu un pievienojiet to savas pārlūkprogrammas grāmatzīmēm.
 • Javas dokumentāciju var arī aplūkot Internetā - sk. JDK 6 Dokumentācija t.sk. Javas API Dokumentāciju.