TSI kursa "Java and Enterprise Information Management" ievads

Priekšmeta apguves rezultātā studējošie būs spējīgi:

 1. Veidot priekšmetapgabalam atbilstošus Javas objektmodeļus un glabāt tos datubāzē.
 2. Veidot tīmekļa lietojumprogrammas, izmantojot Javas MVC ietvaru Spring.
 3. Instalēt, konfigurēt un lietot Javas serverus un citus nepieciešamos rīkus gan izstrādes vidē (Windows), gan ražošanas vidē (Linux).
 4. Saprast datortīklu un protokolu īpašības, kas nepieciešamas dalītu lietojumprogrammu veidošanai.
 5. Programmēt Javas tehnologijās biezā klienta (AJAX) lietojumprogrammu saskarņu veidošanai.
 6. Izmantot vienkāršas J2EE (Enterprise Java) tehnologijas un lietot Web Servisus.
 7. Modelēt Javas aplikācijās biznesa likumus un atbalstīt vienkāršus darbplūsmas procesus.

Īss saturs

 1. Objekti un komponentu ietvari (Web, Spring), projektu būvēšanas rīki, aspektorientācija (transakcijas, žurnalēšana), JDBC, Hibernate, Java Persistency API.
 2. Web servletu aplikācijas, Spring kontrolieri, HTTP pieprasījuma dzīvescikls, JSF.
 3. Tīklošanās pamati un Linux, Web aplikāciju ražošanas vides uzstādīšana.
 4. Pilna teksta meklēšana, dinamiskās navigācijas komponentes (facets), AJAX, midleti.
 5. SOA (ESB, Web servisu klienti un adapteri, BPEL); darbplūsmu izstrāde, JMS lietojums un asinhroni izsaukumi. EJB, PL/SQL, FTP failu, REST u.c. iekapsulēšana ar WS.
 6. Web 2.0 principi; Web marketings, lietojamība, OWL ontologjijas (OWL Lite) un izveduma likumi.