LU kursa "Tīmekļa programmēšana" ievads

Kursa mērķis ir iepazīties ar dažādām Javas un J2EE tehnologjijām, kas noder Web aplikāciju veidošanai. Šajā kursā īpašu uzmanību pievērsīsim informācijas pārvaldības uzdevumiem (EIM) - portāliem, satura veidošanai un meklēšanai, jo ievērojams daudzums Web aplikāciju ir veltītas šim priekšmetapgabalam.

Syllabus - kursa prasību apraksts
Piedāvātie darbi un vērtēšanas kritēriji kursā. Ieteicamā literatūra.
Lekciju rādītājs
Kursa lekcijas grupētas pa tēmām ar norādēm uz praktiskajiem darbiem.
Praktisko darbu rādītājs
Laboratorijas darbu apraksti un to iesūtīšanas vispārējie noteikumi.

Sagatavošanās materiāli

Kursa dalībniekiem var būt visai atšķirīgs sagatavotības līmenis par valodu Java un citām tēmām, kas netieši saistītas ar Web programmēšanu. Daļa no materiāliem ir vienkāršas uzziņas, kuru īstā vieta būtu rokasgrāmatā un enciklopēdijā. Citas ir nopietnāka teorētiska materiāla izklāsts - ja šo materiālu uztveršana sagādā grūtības, iespējams, Jums jāizvēlas kāds Javas vai objektorientētas programmēšanas ievadkurss.

Javas ievadmateriāli
Pārskata lekcijas par programmēšanas valodu Java (J2SDK).
Citi ievadmateriāli
Pārskata lekcijas par dažādām informātikas tēmām - kodējumiem, UML, objektorientētas projektēšanas pamatiem, koda refaktorizāciju, testējamību, utml.