Java-EIM projekts

Par šo dokumentāciju

Šī kursa dokumentāciju var anonīmi savākt ar Subversion klientu (piemēram Subclipse) no sekojoša repozitorija: http://java-eim.googlecode.com/svn/trunk/. Nepieciešams izčekot direktoriju java-eim-parent. Pēc tam pārliecināties, ka ir instalēts Maven rīks un direktorijā java-eim-parent izpildīt komandrindu:

mvn -N clean site

Iegūtā dokumentācija būs atrodama apakšdirektorijā java-eim-parent/target/site.

Pateicības

Kalvja rakstītie materiāli (lekcijas ar pāru numuriem) radušies pakāpeniski, sadarbojoties ar dažādu IT projektu un mācību programmu vadītājiem, kuri allaž aktīvi atbalstījuši Web un Java apmācību un ļāvuši uzturēt neatlaidīgu garu šos materiālus veidojot.

Web kursu koncepcija veidojās pakāpeniski, g.k. darbā ar LU maģistratūras studentiem 1998.-2007.g., noturot apmācības a/s DATI (tag. DATI Exigen) jaunajiem darbiniekiem 2000.-2001.g., sadarbībā ar LU Informātikas skolotāju profesionālās apmācības programmas dalībniekiem 2001.gadā.

Kopš 2002.gada līdzšinējo Web apmācības fokusu papildināja Javas programmēšana - par Web un Javu notika kursi SIA "DataPro" (ieskaitot apmācību uzņēmumā IT Alise 2002.gada rudenī), un 2005.-2006.gadā arī uzņēmumā "Accenture" - Java Summer School ietvaros. Semantiskā Web karkasu veidošanu kursu autors mācījās Hewlett-Packard laboratorijās Bristolē (Lielbritānija).

Paldies Jānim Bārzdiņam (LU MII), Mārim Vītiņam (RITI), Viesturam Vēzim (LU, Informātikas skolotāju profesionālās apmācības programma), Artai Birumai (DataPro, tag. Eiropersonāls), Pasi Soljam (Accenture) par atbalstu, šo kursu iekļaujot dažādās akadēmiskās un komerciālās apmācību programmās. Paldies Brian McBride un Steve Cayzer (HP), pateicoties kuru atbalstam autoram bija iespējams apgūt zināšanas SW lietojumu jomā. Paldies visiem kursu klausītājiem, kuru ierosinājumi daudzu gadu garumā motivēja uzkrāt arvien jaunas zināšanas!