Individuālie mājasdarbi

Nejaušo numuru gjenerēšana

Pirmā mājasdarba numuru iegūst, gjenerējot divus pseidonejaušus skaitļus no Jūsu e-pasta. Aizstājiet šajā programmā "your.email@somedomain.com" ar to e-pasta adresi, ko esat norādījuši kursa pasniedzējiem un darbiniet programmu. Tā drukās divus skaitļus, no kuriem viens ir Jūsu pirmā mājasdarba numurs.

import java.util.*;
public class HomeworkNumberGenerator {
 public static void main(String[] args) {
  Random random = new Random("your.email@somedomain.com".hashCode());
  List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
  while (list.size() < 2) {
   int current = random.nextInt(20)+1; 
   if (!list.contains(current)) {
    list.add(current);
   }
  }
 System.out.println("Pick your 1st homework from this " + list);
 }
}

Ja esat nolēmis/nolēmusi iesniegt vairāk nekā vienu individuālo mājasdarbu, visus citus MD var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. To numuri nav jāgjenerē kā nejauši skaitļi.

Šobrīd piedāvāto individuālo mājasdarbu saraksts

Oficiālo mājasdarbu sarakstu sk. Individuālie mājasdarbi uz AnteXWiki - var tos apspriest un komentēt šajā lapā.