Terminu saraksts

Terminu latviskos tulkojumus sk. http://www.termini.lv. Šeit uzskaitīti būtiskākie termini, kuru tulkojums šķiet šaubīgs, vai kuri nemaz nav ievietoti Termini.lv datubāzē.

Application server
n: Aplikāciju serveris. Dzinējs, kurš darbina un piegādā klientiem aplikācijas jeb lietojumprogrammas. Daļu no aplikācijas logjikas var darbināt arī klienta pusē.
Application software
n: Aplikācijas; lietojumprogrammatūra. Programmatūra, kura tieši veic lietotājam vajadzīgas darbības, atšķirībā no sistēmprogrammatūras.
Collection
n: Kolekcija. Kopīgs apzīmējums sarakstiem un kopām - java.util.Collection un visi, kas implementē šo interfeisu. Kolekcijām var noskaidrot elementu skaitu, var veikt kopu operācijas, var apstaigāt ar iteratoru, utml.
Deployment
n: Ieviešana, uzstādīšana, izvietošana. Aktivitātes, kas padara programmatūru lietojamu. Web aplikāciju gadījumā ieviešana parasti nozīmē Web servera konfigurēšanu un koda uzkopēšanu uz aplikāciju servera.
Internationalization and Localization
n: Internacionalizācija un lokalizācija. Programmatūras produktu pielāgošana citām valodām vai citu regjionu standartiem. Internacionalizācija (jeb I18N) nozīmē programmatūras izstrādes vadlīnijas, kas dod iespēju nākotnē relatīvi viegli nomainīt paziņojumu valodas, datumu un skaitļu formātus, mērvienības, utml. Savukārt lokalizācija (jeb L10N) ir darbības, lai pielāgotu internacionalizētu programmu konkrētam lokālam tirgum.
Scripting language
n: Skriptu valoda; scenāriju valoda. Šādās programmēšanas valodās rakstītas programmas parasti interpretē vai darbina no konsoles. Web programmēšanā tās var izmantot vai nu patstāvīgi (PHP), vai arī dažādiem palīguzdevumiem, kas saistīti ar aplikāciju uzturēšanu, ja risinājuma iegūšana kompilētā valodā prasītu pārāk daudz laika. Rakstot skriptu valodās, programmētāja darbs mēdz būt ražīgāks, bet tradicionālās programmēšanas valodās (C++, Java) mēdz būt vieglāk garantēt koda uzturamību un mērogojamību.
Stub
n: Aizbāznis; pasaknis. (RU: заглушка).
Web application
n: Web aplikācija; (tīmekļa lietojumprogramma??). Web aplikācija ir lietojumprogramma, kam piekļūst pa Web protokolu (HTTP vai HTTPS). To raksturo kopīgi iestatījumi, dati, izpildes vide un URL adresu kopums. Web aplikācija apkalpo lietotāja vajadzības, kamēr vien lietotājs izsauc attiecīgās aplikācijas adreses un nepāriet (ar saitēm, grāmatzīmēm utml.) uz citu vietu.
Website
n: Web vietne. Web vietne ir dokumentu, attēlu, aplikāciju u.c. resursu kopums, kam var piekļūt ar Web protokolu. Vietnēm mēdz būt raksturīga noteikta "zīmola identitāte" un DNS vārds.