Toņu un līmeņu regulators TK-0723 FD

paredzēts magnetofonu, mikrofonu, televizoru, video magnetofonu, kompaktdisku atskaņotāja un tamlīdzīgu ierīču savienošanai, pārslēgšanai, signāla tembrālā skanējuma izmainīšanai, stereo balansa regulēšanai, skaļuma attiecību regulēšanai starp priekšējām un aizmugurējām akustiskajām sistēmām, kopējai signāla līmeņa regulēšanai. Regulatoru TK-0723FD pieslēdz divu vai četru kanālu jaudas pastiprinātājam.

Tehniskie dati un iespējas:

 • Slēdzis barošanas sprieguma ieslēgšanai
 • Kopējā izejas līmeņa regulators
 • Slēdzis ieeju pārslēgšanai - lineārā ieeja/magnetofona ieeja
 • Labā un kreisā kanāla balansa regulēšana
 • Priekšējo/aizmugurējo akustisko sistēmu regulēšana (skat. faderi)
 • Slēdzis mikrofona režīma ieslēgšanai (visi pārējie signāla avoti tiek automātiski atslēgti)
 • Barošanas sprieguma ieslēgšanas indikators
 • Augsto toņu līmeņa regulators
 • Zemo toņu līmeņa regulators
 • Lietošanas instrukcija
 • Izmēri 65x60x140 mm
 • Garantija 12 mēnešus
TK-0723 FD attēls

aa@latnet.lv
Uz sākuma lapu